Dům dětí a mládeže Jirkov

Novinky

6. Květen 2020 11:32
Zahájení činnosti 11. 5. 2020

Vážení rodiče, milé děti,
na základě rozhodnutí vlády ČR opět zahajujeme od 11. 5. 2020 provoz. Proto, aby mohly kroužky probíhat musí být dodržena zvýšená hygienická opatření.

Podmínkou účasti v kroužku u každého účastníka je vyplnění Čestného prohlášení vč. podpisu zákonného zástupce. Čestné prohlášení, které musí účastník bezpodmínečně odevzdat v recepci DDM je ke stažení  ZDE.

Zde přinášíme jen ty nejdůležitější informace:

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU V OBDOBÍ DO KONCE
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 • Vstup do budovy DDM je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům.
 • Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k jeho nevpuštění do DDM.
 • Maximální počet účastníků v kroužku je 15.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školského zařízení vstoupit.
 • Na kroužky musí účastníci přicházet nejdříve pět minut před začátkem kroužku, nebude možné čekat v objektu.
 • Vstup do DDM bude umožněn bočními vchody do Paraplíčka, kde si účastníky vyzvedne vyučující. A po kroužku je nutné ihned DDM opustit, aby nedocházelo k hromadění osob.
 • Při prvním vstupu do DDM předkládá účastník čestné prohlášení, které naleznete na webových stránkách. Prohlášení u nezletilých účastníků je podepsáno zákonným zástupcem.
 • Pokud zákonný zástupce účastníka dokument nepodepíše, nebude osobní účast v DDM umožněna.
 • Zájmová činnost bude ukončena dle původního plánu dne 12.6. 2020

Všichni pevně věříme, že se požadovaným podmínkám lehce přizpůsobíme a závěr
školního roku si v Paraplíčku užijeme v co největším počtu.

Moc se na všechny těšíme.

Více
24. Duben 2020 11:50
Tábory

Mílí rodiče,

množí se dotazy na letní a příměstské tábory a my stále nevíme, jak to vlastně bude. Zatím však pracujeme s variantou, že se oba letní tábory v Radíkově i příměstské tábory uskuteční. Platby však zatím nevybíráme, abychom je zase v případě, že se změní situace, nemuseli vracet. Přihlášky ale stále evidujeme. Také jsem se rozhodli, že přidáme další příměstské tábory. Děti si tak budou moci užít tábory zaměřené na keramiku a jógu nebo na výlety a hry.

Více informací o rozšíření naší nabídky táborů naleznete zde nebo na našich facebookových stránkách zde.

Věříme, že naši nabídku využijete a že si děti s námi prázdniny pořádně užijí.

Více
11:49
Důležité !!!

Vážení rodiče,

DDM Jirkov plánuje otevření dne 25.5.2020. Kroužky však budou s osobní účastí pouze dětí, které navštěvují první stupeň ZŠ a v omezeném počtu tak, jak nám to ukládá Vláda. Díky sníženému počtu dětí může dojít ke změně termínu konání kroužku. Žákům druhého stupně budeme nabízet možnost internetového vyučování a to v souladu se zaměřením kroužku. Během prvního týdne v květnu Vás budou kontaktovat naší pedagogové a mapovat Váš zájem. V červnu plánujeme celodenní výlet a další aktivity, které Vám nabídneme jako kompenzaci za nekonané kroužky. Až po ukončení školního vyučování, které máme stanoveno na 15.6.2020, budeme vědět v jaké míře jsme naplnili naše závazky a na základě skutečného stavu a dalších okolností budeme moci rozhodnout o možném vrácení poměrné částky.

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se, že se snad už brzy budeme opět setkávat.

Více
11:47
Informace k pobytu v Itálii

Žádáme přihlášené zájemce na ozdravný pobyt v Itálii o trpělivost. Určitě tuto akci zrušíme, je velmi riziková. Vaše zálohy budeme vracet jakmile budou ukončena jednání s cestovní kanceláří. Děkujeme za pochopení.

Více
21. Duben 2020 13:45
Informace k letním táborům

V současné chvíli MŠMT jedná o konání pobytových i příměstských táborů. Neposílejte prozatím úhradu za pobyt na táboře, dokud nebudeme s jistotou vědět, zda je budeme moci uskutečnit. Místa pro Vaše děti jsou potvrzená, jen vyčkejte na informace, které snad budeme mít do 25.5. 2020. Pokud budou tábory zrušeny a máte již zaplaceno, částka Vám bude vrácena. V případě, že se tábory uskuteční, a přesto budete chtít dítě odhlásit, je to možné a i takovém případě Vám bude částka vrácena.

Více
10. Březen 2020 13:15
Nařízení vlády – zrušení akce

Maškarní bál pro dospělé se přesouvá na dobu neurčitou. O náhradním termínu budeme jednat. Děkujeme za pochopení.

Více
10:49
Nařízení vlády – zrušení kroužků

Od zítřka 11.3. 2020 je zájmová činnost DDM Paraplíčko zrušena do odvolání. Další informace budeme průběžně zveřejňovat.

Více
Starší novinky