Dům dětí a mládeže Jirkov

Zpěv

Den/čas konání:

  • Středa 15.00 – 16.00 hod (začátečníci, věk 6-11 let)
  • Středa 16.00 – 17.00 hod (pokročilí, věk 12-18 let)

Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, hudebna

Pedagog: Iveta Štěničková

Požadovaný věk účastníků: 6 – 18 let

Nutné vstupní znalosti: hudební sluch, cit pro rytmus

Nutné vybavení: přezůvky

Obsah: základní principy zpěvu, intonace a tvorba tónu, dech a držení těla, nácvik písní

Cena: 1 200 Kč/šk. rok

Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka

Zahájení a ukončení: 14.9. 2020 do 11.6. 2021

Dům dětí a mládeže Jirkov si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.

PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK ZDE