Dům dětí a mládeže Jirkov

Zpěv

Den/čas konání: středa 14 – 15,30 hod.
středa 15,30 – 17 hod.
Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, hudebna
Pedagog: Iveta Štěničková
Určeno pro děti od 6 let
Nutné vstupní znalosti: hudební sluch, cit pro rytmus
Nutné vybavení: přezůvky
Obsah: základní principy zpěvu, intonace a tvorba tónu, dech a držení těla, nácvik písní
Cena: 1 000 Kč/šk. rok
Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka
Zahájení a ukončení: 16.9. 2019 do 12.6. 2020

Dům dětí a mládeže Jirkov si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.