Dům dětí a mládeže Jirkov

Zahájení činnosti 11. 5. 2020

6. Květen 2020 11:32

Vážení rodiče, milé děti,
na základě rozhodnutí vlády ČR opět zahajujeme od 11. 5. 2020 provoz. Proto, aby mohly kroužky probíhat musí být dodržena zvýšená hygienická opatření.

Podmínkou účasti v kroužku u každého účastníka je vyplnění Čestného prohlášení vč. podpisu zákonného zástupce. Čestné prohlášení, které musí účastník bezpodmínečně odevzdat v recepci DDM je ke stažení  ZDE.

Zde přinášíme jen ty nejdůležitější informace:

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU V OBDOBÍ DO KONCE
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 • Vstup do budovy DDM je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům.
 • Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k jeho nevpuštění do DDM.
 • Maximální počet účastníků v kroužku je 15.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školského zařízení vstoupit.
 • Na kroužky musí účastníci přicházet nejdříve pět minut před začátkem kroužku, nebude možné čekat v objektu.
 • Vstup do DDM bude umožněn bočními vchody do Paraplíčka, kde si účastníky vyzvedne vyučující. A po kroužku je nutné ihned DDM opustit, aby nedocházelo k hromadění osob.
 • Při prvním vstupu do DDM předkládá účastník čestné prohlášení, které naleznete na webových stránkách. Prohlášení u nezletilých účastníků je podepsáno zákonným zástupcem.
 • Pokud zákonný zástupce účastníka dokument nepodepíše, nebude osobní účast v DDM umožněna.
 • Zájmová činnost bude ukončena dle původního plánu dne 12.6. 2020

Všichni pevně věříme, že se požadovaným podmínkám lehce přizpůsobíme a závěr
školního roku si v Paraplíčku užijeme v co největším počtu.

Moc se na všechny těšíme.