Dům dětí a mládeže Jirkov

Vrácení školného

24. Září 2020 14:40

Vážení rodiče,

v souladu s Vnitřním řádem DDM Jirkov již  není  možné ukončit činnost v kroužku s požadavkem na vrácení školného.

Dítě má právo 1x bezplatně změnit kroužek v případě, že mu vybraný kroužek nevyhovuje. Vrácení školného lze pouze v případě lékařem potvrzené dlouhodobé nemoci, viz. Vnitřní řád DDM Jirkov, který je k přečtení zde.

Tým DDM Jirkov