Dům dětí a mládeže Jirkov

Tenis pro začátečníky

Určeno pro děti od 6 – 12 let
Nutné vstupní znalosti: Pro tento kroužek nejsou nutné žádné předchozí dovednosti

Nutné vybavení: Sportovní oblečení ( vše ostatní bude zapůjčeno )

Den/čas konání: Pondělí – 15,00 až 16,00 hod

Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, tělocvična

Trenér/ kontakt: Daniel Kokeš, trenér 3.třídy

Cena: – 200,-Kč/ měsíc

Zahájení a ukončení : od 17. 2. 2020 do 12. 6. 2020

Výchovně-vzdělávací cíle:
-naučit se základním sportovním dovednostem
-umět spolupracovat a prosadit se v kolektivu
-podpořit kladný vztah ke sportu

Obsah :
– Seznámení se sportovními pomůckami a pojmy
– Seznámení s pravidly
– Fyzická průprava
– Trénování úderů

Výstupy:
– žák zvládne odehrát míček přes síť
– získá fyzickou kondici
– naučí se základům tenisu
– dokáže spolupracovat v týmu
– naučí se vítězit i prohrávat

Obsah činnosti je vždy přizpůsobena individuálním potřebám a schopnostem účastníků.

Dům dětí a mládeže Jirkov si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.

Soutěže a vystoupení: Turnaj účastníků k ukončení školního roku

Možnost účasti na Letním příměstském tenisovém táboře