Dům dětí a mládeže Jirkov

Bojová umění a sebeobrana

Den/čas konání:

  • Úterý 16.00 – 17.00 hod

Místo konání: tělocvična DDM

Trenér: Martina Bidmonová

Požadovaný věk účastníků: 6 – 15 let

Nutné vstupní znalosti: je dobré znát pojem levá – pravá, jinak pro tento kroužek nejsou nutné žádné předchozí dovednosti.

Nutné vybavení: vhodné sportovní oblečení

Obsah: rozcvička na zahřátí, protažení, údery, chvaty na sebeobranu, sestavy TULY, velice dbáme na zásady slušného chování

Cena: 300,-Kč/ měsíc

Zahájení a ukončení: od 21.9.2021 do 17.6.2022

Dům dětí a mládeže si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.

PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK ZDE