Dům dětí a mládeže Jirkov

Strupčický minigolf

Den/čas konání:

  • Čtvrtek 14.45 – 15.45 hod

Místo konání: MŠ a ZŠ Strupčice, Sportovní areál Strupčice

Pedagog: Mitko Pajkov

Požadovaný věk účastníků: 8- 14 let

Nutné vstupní znalosti: Pro tento kroužek nejsou potřeba žádné vstupní znalosti.

Nutné vybavení: Není třeba žádné vybavení.

Obsah: Příprava na sportovní minigolf, hry, soutěže, seznámení s hrou.

Cena: 800,- Kč/šk. rok

Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka

Zahájení a ukončení: od 13.9. 2021 do 17.6. 2022

Dům dětí a mládeže si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.