Dům dětí a mládeže Jirkov

Strupčické sportovky

Den/čas konání:

  • Pondělí 12.45 – 13.45 hod – pro I. stupeň ZŠ
  • Čtvrtek 13.45 – 14.45 hod – pro II. stupeň ZŠ

Místo konání: MŠ a ZŠ Strupčice

Pedagog: Mitko Pajkov

Požadovaný věk účastníků: 6-14 let

Nutné vstupní znalosti: Pro tento kroužek nejsou potřeba žádné vstupní znalosti.

Nutné vybavení: Sálová obuv.

Obsah: Základy sportovních aktivit, atletika, míčové hry a spousta další sportovní zábavy.

Cena: 800,- Kč/šk. rok

Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka

Zahájení a ukončení: od 14.9.2020 do 11.6.2021

Dům dětí a mládeže si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.