Dům dětí a mládeže Jirkov

Stolní tenis

Den/čas konání: Čtvrtek 15,00 hod.
Čtvrtek 16,00 hod.
Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, učebna stolní tenis
Pedagog: Mitko Pajkov
Určeno pro děti od 6 let
Nutné vstupní znalosti: Pro tento kroužek nejsou nutné žádné předchozí dovednosti.
Nutné vybavení:
Obsah:
Cena: 1000,- Kč/šk. rok
Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka
Zahájení a ukončení: 16.9.2019 do 12.6.2020

Dům dětí a mládeže Jirkov si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.