Dům dětí a mládeže Jirkov

Ping-pong

Den/čas konání:

  • Úterý 18.00 – 19.00 hod

Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, tělocvična

Pedagog: Jan Kára

Požadovaný věk účastníků: 6 – 15 let

Nutné vstupní znalosti: Pro tento kroužek nejsou nutné žádné předchozí dovednosti.

Nutné vybavení: pálka, sportovní oblečení a obuv

Obsah: seznámení s pravidly stolního tenisu, odehrání míčku, podání, fyzická průprava, spolupráce se sportovními kluby

Cena: 1000,- Kč/šk. rok

Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka

Zahájení a ukončení: 14.9.2020 do 11.6.2021

Dům dětí a mládeže Jirkov si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.

PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK ZDE