Dům dětí a mládeže Jirkov

Sportovní příměstský tábor (6.-10.7. 2020)

 

Základní informace:
– hl. vedoucí Alexandra Zdeňková
– pro děti 7 – 14 let
– ochutnávka sportů + povídání o sportech s hosty, a další hry (atletika, tenis, fotbal, stolní tenis, basketbal, plavání)
– Cena 1.700,-

Každý den se budeme dopoledne věnovat jednomu sportu ( tenis, florbal, fotbal, volejbal, šerm atd.)  navštívíme k tomu související sportoviště, s trenéry si vyzkoušíme jak by nám sporty šly, budeme soutěžit, sportovat a dozvídat se nové informace. V odpoledních hodinách navštívíme lezeckou arénu, bowling v Chomutově, Jirkovské hasiče a infocentrum a pak budeme odpočívat v areálu Paraplíčka, kde využijeme ping-pong, učebnu robotiky s ozoboty, vzduchovky, stolní hry atd.

 

Další podrobnosti budou doplněny.

PŘIHLÁŠKA K VYPLNĚNÍ ZDE

Přihlášku elektronicky vyplňte, vytiskněte a podepsanou naskenujte a pošlete e-mailem zpět (reditelka@ddmparaplicko.cz)
Případně doneste fyzicky do DDM.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K VYPLNĚNÍ ZDE

Čestné prohlášení je nutné vyplnit a odevzdat v den nástupu na tábor.  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.