Dům dětí a mládeže Jirkov

Sonix

Den/čas konání:

  • Úterý 15.30 – 17.00 hod

Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, tělocvična

Pedagog: Michaela Tenglerová

Požadovaný věk účastníků: 8 -10 let

Nutné vstupní znalosti: rytmické cítění, láska k pohybu a tanci

Nutné vybavení: pohodlné oblečení na tanec, pití

Obsah: tanec s pompony (třásně), ohebnost zad, rozsahová cvičení, tvorba choreografií, taneční soutěže

Cena: 1 200,- Kč/ šk. rok

Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka

Zahájení a ukončení: 14.9.2020 do 11.6.2021

Dům dětí a mládeže Jirkov si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě pedagoga.

PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK ZDE