Dům dětí a mládeže Jirkov

Show Dance

Den/čas konání: středa 16.00 hod. začátečníci
Určeno pro děti 8-11 let
Den/čas konání: středa 17.00 hod. pokročilí
Určeno pro děti od 11 let
Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, tělocvična
Pedagog: Barbora Davidová
Nutné vstupní znalosti: láska k tanci, rytmické cítění
Nutné vybavení: volné oblečení vhodné na tanec, vhodná obuv
Obsah: seznámení s tancem – latino dance, street dance, show dance, taneční průprava, taneční sestavy, veřejná vystoupení, účast v tanečních soutěžích, více na facebooku TT Báry Davidové https://www.facebook.com/ddmparaplicko/
Cena: 1000,- Kč/šk. rok
Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka
Zahájení a ukončení: od 16.9.2019 do 12.6.2020

Dům dětí a mládeže si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.