Dům dětí a mládeže Jirkov

Šachy

Den/čas konání:

  • Pondělí 16.00 – 18.00 hod

Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, učebna logiky

Pedagog: Jiří Jirásek

Požadovaný věk účastníků: 8 – 99 let

Nutné vstupní znalosti: Pro tento kroužek nejsou nutné žádné vstupní znalosti.

Nutné vybavení: Není třeba žádné vybavení.

Obsah: Základy hry, rozvoj logického myšlení, příprava na šachové souboje.

Cena: 0,- Kč/šk. rok

Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka

Zahájení a ukončení: od 14.9.2020 do 11.6.2021

Dům dětí a mládeže si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.

PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK ZDE