Dům dětí a mládeže Jirkov

Řemeslná dílna pro rodiče s dětmi

Den/čas konání: 1x za 14 dní

  • Středa 16.00 – 18.00 hod (první a třetí středa v měsíci)

Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, dílna

Pedagog: Tomáš Kolman

Požadovaný věk účastníků: 7- 99 let

Nutné vstupní znalosti: Pro tento kroužek nejsou potřeba žádné vstupní znalosti.

Nutné vybavení: Není třeba žádné vybavení.

Obsah: Práce s dřevem a kovem, využití ručního, aku i elektrického nářadí, které je ve vybavené dílně společně s veškerým materiálem. Výrobky si účastníci ponechávají.

Cena: 0,- Kč/šk. rok

Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka

Zahájení a ukončení: od 13.9.2021 do 17.6.2022

Dům dětí a mládeže si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.

PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK ZDE