Dům dětí a mládeže Jirkov

Radovánek pro předškoláky

Schůzky: středa 15 – 17 hod
Věk: 4 – 6 let
Poplatek: 1 000,- Kč/ šk. rok
Vedoucí: Lucie Šípková, Marie Pištorová
– hry, soutěže, dovádění v tělocvičně DDM, zpěv, výtvarné činnosti