Dům dětí a mládeže Jirkov

Provozní doba během prázdnin

25. Červen 2021 10:57

Vážení a milí,

během léta budou v Paraplíčku probíhat letní tábory, další aktivity a také dovolené. Proto bude naše provozní doba značně omezena.

V případě, že nás budete chtít navštívit, volejte předem na telefonní číslo 728369271 a domluvte se.

Písemnosti vhazujte do schránky připevněné u hlavní brány vedle nástěnky.

Užijte si klidné a slunečné prázdniny.

Tým DDM Jirkov – Paraplíčko