Dům dětí a mládeže Jirkov

Přírodovědný příměstský tábor (20. – 24. 7. 2020)

Základní informace:
– hl. vedoucí Kamila Lišková
– pro děti 7 – 12 let
– poznávání přírody, péče o zvířátka a hry v přírodě
– Cena 1.700,-

PŘIHLÁŠKA K VYPLNĚNÍ ZDE

Přihlášku elektronicky vyplňte, vytiskněte a podepsanou naskenujte a pošlete e-mailem zpět (liskova.k@ddmparaplicko.cz)
Případně doneste fyzicky do DDM.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K VYPLNĚNÍ ZDE

Čestné prohlášení je nutné vyplnit a odevzdat v den nástupu na tábor.  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.