Dům dětí a mládeže Jirkov

Příměstský tábor s jógou (27. – 31. 7. 2020)

Základní informace:
– hl. vedoucí Monika Elisová
– pro děti 7 – 12 let
– dětská jóga, relaxace, vyrábění z keramiky, zpěv, komunikace a zdravější stravování
– Cena 1.700,-

PŘIHLÁŠKA K VYPLNĚNÍ ZDE

Přihlášku elektronicky vyplňte, vytiskněte a podepsanou naskenujte a pošlete e-mailem zpět (elisova.m@ddmparaplicko.cz)
Případně doneste fyzicky do DDM.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K VYPLNĚNÍ ZDE

Čestné prohlášení je nutné vyplnit a odevzdat v den nástupu na tábor. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.