Dům dětí a mládeže Jirkov

Příměstský tábor II. běh (13.-17.7. 2020)

Základní informace:
– hl. vedoucí Alexandra Zdeňková
– pro děti 7 – 12 let
– Hry, výlety a jiná zábava
– Cena 1.700,-

PŘIHLÁŠKA K VYPLNĚNÍ ZDE

Přihlášku elektronicky vyplňte, vytiskněte a podepsanou naskenujte a pošlete e-mailem zpět (reditelka@ddmparaplicko.cz)
Případně doneste fyzicky do DDM.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K VYPLNĚNÍ ZDE

Čestné prohlášení je nutné vyplnit a odevzdat v den nástupu na tábor. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.