Dům dětí a mládeže Jirkov

Příměstský tábor I. běh (6.-10.7.2020)

Základní informace:
– hl. vedoucí Iveta Štěničková
– pro děti 7 – 12 let
– Cena 1.700,-

PŘIHLÁŠKA K VYPLNĚNÍ ZDE

Přihlášku elektronicky vyplňte, vytiskněte a podepsanou naskenujte a pošlete e-mailem zpět (stenickova.i@ddmparaplicko.cz)
Případně doneste fyzicky do DDM.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K VYPLNĚNÍ ZDE

Čestné prohlášení je nutné vyplnit a odevzdat v den nástupu na tábor. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.