Dům dětí a mládeže Jirkov

OP VVV – šablony II. – CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013539

DDM Jirkov je zapojen do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II. – CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013539.

Rozpočet: 776 046,- Kč

Termín realizace: 1.9.2019 – 31.8.2021

Díky projektu máme v DDM asistenty pedagogy, můžeme s dětmi realizovat projektové dny nebo nás ve výuce může navštívit odborník z praxe, nechybí ani přenos informací a zkušeností od pracovníků z jiných DDM.