Dům dětí a mládeže Jirkov

Vnitřní řád

Vnitřní řád DDM Jirkov účinný od 1. 9. 2020 je ke stažení a přečtení zde.

Aktualizace vnitřního řádu 8. 2. 2021:

V případě, že bude DDM uzavřeno na základě nařízení vlády déle než 1 měsíc, automaticky bude poměrná část úhrady za tento měsíc účastníkovi vrácena. V případě, že bude DDM uzavřeno více po sobě jdoucích měsíců, bude poměrná část účastníkovi vrácena po ukončení nařízené uzavírky.