Dům dětí a mládeže Jirkov

Mazlíčci

Den/čas konání: Úterý: 14.00 – 15.00 hod.
Úterý: 15.00 – 16.00 hod.
Středa: 15.00 – 16.00 hod.
Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, učebna přírodovědy
Pedagog: Kamila Lišková
Nutné vstupní znalosti: Pro tento kroužek nejsou nutné žádné předchozí znalosti.
Nutné vybavení: přezůvky, starší oblečení
Obsah: seznámení se zvířaty a nauce o nich, praktická údržba, základní veterinární péče, exkurze, návštěva útulku, výroba zvířecích hraček a obydlí pro zvířata, nauka o bylinkách, péče o rostliny.
Cena: 1000,- Kč/šk. rok
Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka
Zahájení a ukončení: od 16.9.2019 do 12.6.2020

Dům dětí a mládeže si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.