Dům dětí a mládeže Jirkov

Lego Stavitel

Den/čas konání:

  • Pondělí 15.00 – 16.00 hod
  • Úterý 16.00 – 17.00 hod
  • Středa 16.00 – 17.00 hod

Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, učebna výpočetní techniky

Pedagog: Dominik Pecháč

Požadovaný věk účastníků: 5 – 14 let

Nutné vstupní znalosti: Na tento kroužek nejsou potřeba žádné vstupní znalosti.

Nutné vybavení: Není třeba žádné vybavení.

Obsah: Stavění robotických LEGO stavebnic, vývoj a tvorba programů pro roboty, práce s PC, příprava na soutěže.

Cena: 0,- Kč/šk. rok

Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka

Zahájení a ukončení: od 14.9.2020 do 11.6.2021

Dům dětí a mládeže si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.

PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK ZDE