Dům dětí a mládeže Jirkov

Keramika

Den/čas konání: úterý 15,00-16,00 hod.
úterý 16,00-17,00 hod.
středa 14,00-15,00 hod.
středa 15,00-16,00 hod.
středa 16,00-17,00 hod.
středa 17,00-18,00 hod.
Možnost účasti na dvou hodinách.
Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, keramická dílna
Pedagog: Monika Elisová
Určeno pro děti od 5 let
Nutné vstupní znalosti: Pro tento kroužek nejsou nutné žádné předchozí znalosti
Nutné vybavení: Přezůvky, starší triko nebo zástěra
Obsah: -seznámení s materiálem a jeho zpracováním, práce volné ruky, práce s hliněnými hádky, práce s plátem, práce z bloku – odebírání, přidávání, povrchová úprava hlíny, odlévání do sádrových forem, zdobení – nalepováním, rytím, obtiskem, engobou seznámení s glazurami a jejich používání
Cena: 1200,- Kč/šk. rok
Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka
Zahájení a ukončení: 16.9.2019 do 12.6.2020

Dům dětí a mládeže Jirkov si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.