Dům dětí a mládeže Jirkov

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (IKAP A2)


Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (IKAP A2)

DDM Jirkov je v tomto projektu  partner Ústeckého kraje a realizuje aktivitu Technické kluby.

Rozpočet: 6 268 382,40 Kč

Termín realizace: 1.4.2020 – 31.3.2023

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

Díky projektu vznikne od září 2020 v DDM učebna robotiky a programování, učebna dílen a logických her. V této oblasti budou realizovány pro děti a žáky kroužky a výukové programy a otevřené dílny budou určeny všem, bez rozdílu věku.