Dům dětí a mládeže Jirkov

Hra na zobcovou flétnu – NOVINKA

Den/čas konání:

  • Pondělí 16.00 – 17.00

Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, hudebna

Pedagog: Barbora Lišková

Požadovaný věk účastníků: 5 – 18 let

Nutné vstupní znalosti: hudební sluch, rytmické cítění

Obsah:Seznámení s nástrojem, základní pojmy – zvuk, tón a jeho vlastnosti, správné dýchání, rytmika, nácvik skladeb.

Cena: 1200,- Kč/šk. rok

Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka

Zahájení a ukončení: od 13.9.2021 do 17.6.2022

Dům dětí a mládeže si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.

PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK ZDE