Dům dětí a mládeže Jirkov

Hra na kytaru

Den/čas konání: Pondělí 14.00 hod. Věk: od 10 let (začátečníci)
Pondělí 15.00 hod.   Věk: od 10 let
Pondělí 16.00 hod.    Věk: od 10 let (pokročilí)
Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, hudebna
Pedagog: Iveta Štěničková
Určeno pro děti od 10 let
Nutné vstupní znalosti: hudební sluch, rytmické cítění
Obsah: – seznámení s nástrojem, základní pojmy – zvuk, tón a jeho vlastnosti, hodnoty not, rytmika, akord, hmat, notace strun, stupnice c-dur- prstoklad, plynulé střídání akordů, spojení temp, dynamika úhozu, tlumení, přízvuk, spojení akordů a temp v písních, vybrnkávání, transponování akordů
Cena: 1200,- Kč/šk. rok
Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka
Zahájení a ukončení: od 16.9.2019 do 12.6.2020

Dům dětí a mládeže si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.