Dům dětí a mládeže Jirkov

Hra na kytaru

Den/čas konání:

  • Pondělí 14.00 – 15.00 (začátečníci)
  • Pondělí 17.00 – 18.00 (pokročilí)
  • Úterý 15.00 – 16.00 (pokročilí)

Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, hudebna

Pedagog: Iveta Štěničková, Barbora Lišková

Požadovaný věk účastníků: 10 – 18 let

Nutné vstupní znalosti: hudební sluch, rytmické cítění

Obsah: seznámení s nástrojem, základní pojmy – zvuk, tón a jeho vlastnosti, hodnoty not, rytmika, akord, hmat, notace strun, stupnice c-dur- prstoklad, plynulé střídání akordů, spojení temp, dynamika úhozu, tlumení, přízvuk, spojení akordů a temp v písních, vybrnkávání, transponování akordů

Cena: 1200,- Kč/šk. rok

Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka

Zahájení a ukončení: od 13.9.2021 do 17.6.2022

Dům dětí a mládeže si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.

PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK ZDE