Dům dětí a mládeže Jirkov

Hra na klávesy, klavír

Den/čas konání: Pondělí 17.00 hod.
úterý 14.00 hod.
úterý 15.00 hod.
úterý 16.00 hod.
Čtvrtek 14.00 hod.
čtvrtek 15.00 hod.
Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, hudebna
Pedagog: Iveta Štěničková
Určeno pro děti do 5 let
Nutné vstupní znalosti: Pro tento kroužek nejsou nutné žádné předchozí dovednosti.
Nutné vybavení: přezůvky
Obsah: – seznámení s nástrojem, základní pojmy – zvuk, tón a jeho vlastnosti, hodnoty not, rytmik, stupnice – durové, mollové, akordický, melodický doprovod, tempa skladeb, nácvik skladeb
Cena: 1200,- Kč/šk.rok
Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka
Zahájení a ukončení: 16.9.2019 do 12.6.2020

Dům dětí a mládeže Jirkov si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.