Dům dětí a mládeže Jirkov

Hra na klávesové nástroje

Den/čas konání:

  • Úterý 14.00 – 15.00 hod
  • Úterý 16.00 – 17.00 hod
  • Čtvrtek 13.00 – 14.00 hod
  • Čtvrtek 14.00 – 15.00 hod
  • Čtvrtek 15.00 – 16.00 hod

Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, hudebna

Pedagog: Iveta Štěničková

Požadovaný věk účastníků: 5 – 18 let

Nutné vstupní znalosti: Pro tento kroužek nejsou nutné žádné předchozí dovednosti.

Nutné vybavení: přezůvky

Obsah: Seznámení s nástrojem (piano, elektrické klávesy), základní pojmy – zvuk, tón a jeho vlastnosti, hodnoty not, rytmik, durové a mollové stupnice, akordický a melodický doprovod, tempa skladeb, nácvik skladeb.

Cena: 1200,- Kč/šk.rok

Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka

Zahájení a ukončení: 13.9.2021 do 17.6.2022

Dům dětí a mládeže Jirkov si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.

PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK ZDE