Dům dětí a mládeže Jirkov

Hra na elektrickou kytaru

Den/čas konání:

  • Úterý 17.00 – 18.00 hod
  • Úterý 18.00 – 19.00 hod
  • kroužek se koná jednou za 14 dní

 

Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, zkušebna

Pedagog: Pavel Volhejn

Požadovaný věk účastníků: 12 – 18 let

Nutné vstupní znalosti: hudební sluch, rytmické cítění, základy hry na akustickou kytaru

Nutné vybavení: elektrická kytara

Obsah: základy techniky hry na elektrickou kytaru

Cena: 1200,- Kč/šk. rok

Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka

Zahájení a ukončení: od 14.9.2020 do 11.6.2021

Dům dětí a mládeže si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.

PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK ZDE