Dům dětí a mládeže Jirkov

Hra na bicí nástroje

Den/čas konání:

  • Pondělí 15.00 – 16.00 hod
  • Pondělí 17.00 – 18.00 hod

Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, hudebna

Pedagog: Markéta Matějčková

Požadovaný věk účastníků: 8 – 18 let

Nutné vstupní znalosti: hudební sluch, rytmické cítění

Nutné vybavení: paličky

Obsah: základy techniky hry na bicí nástroje, základní rytmy, správné držení paliček, správně provedený úder

Cena: 1200,- Kč/šk. rok

Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka

Zahájení a ukončení: od 14.9.2020 do 11.6.2021

Dům dětí a mládeže si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.

PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK ZDE