Dům dětí a mládeže Jirkov

Hra na bicí nástroje

Den/čas konání:

  • Středa 17.00 – 18.00 hod

Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, hudebna

Pedagog: Eliška Rašková, Iveta Štěničková

Požadovaný věk účastníků: 7 – 99 let

Nutné vstupní znalosti: hudební sluch, rytmické cítění

Nutné vybavení: paličky

Obsah: Základem výuky je správné držení paliček a správně provedený úder. Naučíte se základy techniky hry na bicí, základní rytmy.

Cena: 1200,- Kč/šk. rok

Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka

Zahájení a ukončení: od 22.9. 2021 do 17.6. 2022

Dům dětí a mládeže si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.

PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK ZDE