Dům dětí a mládeže Jirkov

Důležité !!!

24. Duben 2020 11:49

Vážení rodiče,

DDM Jirkov plánuje otevření dne 25.5.2020. Kroužky však budou s osobní účastí pouze dětí, které navštěvují první stupeň ZŠ a v omezeném počtu tak, jak nám to ukládá Vláda. Díky sníženému počtu dětí může dojít ke změně termínu konání kroužku. Žákům druhého stupně budeme nabízet možnost internetového vyučování a to v souladu se zaměřením kroužku. Během prvního týdne v květnu Vás budou kontaktovat naší pedagogové a mapovat Váš zájem. V červnu plánujeme celodenní výlet a další aktivity, které Vám nabídneme jako kompenzaci za nekonané kroužky. Až po ukončení školního vyučování, které máme stanoveno na 15.6.2020, budeme vědět v jaké míře jsme naplnili naše závazky a na základě skutečného stavu a dalších okolností budeme moci rozhodnout o možném vrácení poměrné částky.

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se, že se snad už brzy budeme opět setkávat.