Dům dětí a mládeže Jirkov

Devatero řemesel

Den/čas konání:

  • Pondělí 16.00 – 17.00 hod

Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, dílna

Pedagog: Tomáš Kolman, Alexandra Zdeňková

Požadovaný věk účastníků: 7 – 14 let

Nutné vstupní znalosti: Přezuvky

Nutné vybavení: přezůvky, pracovní oděv do dílny

Obsah: představení základních řemeslných postupů, seznámí s rozmanitými materiály a nástroji

Cena: 0,- Kč/šk. rok

Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka

Zahájení a ukončení: od 14.9.2020 do 11.6.2021

Dům dětí a mládeže si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.

PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK ZDE