Dům dětí a mládeže Jirkov

Zájmové kroužky

Stolní tenis

Den/čas konání: Čtvrtek 15,00 hod.
Čtvrtek 16,00 hod.
Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, učebna stolní tenis
Pedagog: Mitko Pajkov
Určeno pro děti od 6 let
Nutné vstupní znalosti: Pro tento kroužek nejsou nutné žádné předchozí dovednosti.
Nutné vybavení:
Obsah:
Cena: 1000,- Kč/šk. rok
Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka
Zahájení a ukončení: 16.9.2019 do 12.6.2020

Dům dětí a mládeže Jirkov si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.

Více
Žabáček

Den/čas konání: Pátek 15 hod.  
Místo konání: Bazén 2. ZŠ Studentská ul. Jirkov
Pedagog: Ivana Průšová
Určeno pro děti od 5 let
Nutné vstupní znalosti: Pro tento kroužek nejsou nutné žádné předchozí dovednosti.
Nutné vybavení: plavky,ručník,plav.čepice (obuv do prostor sprch-není nutné)
Obsah: odstranění strachu z vody, osvojení základních plaveckých návyků, nácvik plaveckých stylů, hry a volný pohyb ve vodě.
Cena: 640,- Kč/ 8 hodin plavání (permanentka k vyzvednutí v DDM Jirkov)
Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka
Zahájení a ukončení: 16.9.2019 do 12.6.2020

Dům dětí a mládeže Jirkov si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.

Více
Hra na klávesy, klavír

Den/čas konání: Pondělí 17.00 hod.
úterý 14.00 hod.
úterý 15.00 hod.
úterý 16.00 hod.
Čtvrtek 14.00 hod.
čtvrtek 15.00 hod.
Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, hudebna
Pedagog: Iveta Štěničková
Určeno pro děti do 5 let
Nutné vstupní znalosti: Pro tento kroužek nejsou nutné žádné předchozí dovednosti.
Nutné vybavení: přezůvky
Obsah: – seznámení s nástrojem, základní pojmy – zvuk, tón a jeho vlastnosti, hodnoty not, rytmik, stupnice – durové, mollové, akordický, melodický doprovod, tempa skladeb, nácvik skladeb
Cena: 1200,- Kč/šk.rok
Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka
Zahájení a ukončení: 16.9.2019 do 12.6.2020

Dům dětí a mládeže Jirkov si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.

Více
Keramika

Den/čas konání: úterý 15,00-16,00 hod.
úterý 16,00-17,00 hod.
středa 14,00-15,00 hod.
středa 15,00-16,00 hod.
středa 16,00-17,00 hod.
středa 17,00-18,00 hod.
Možnost účasti na dvou hodinách.
Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, keramická dílna
Pedagog: Monika Elisová
Určeno pro děti od 5 let
Nutné vstupní znalosti: Pro tento kroužek nejsou nutné žádné předchozí znalosti
Nutné vybavení: Přezůvky, starší triko nebo zástěra
Obsah: -seznámení s materiálem a jeho zpracováním, práce volné ruky, práce s hliněnými hádky, práce s plátem, práce z bloku – odebírání, přidávání, povrchová úprava hlíny, odlévání do sádrových forem, zdobení – nalepováním, rytím, obtiskem, engobou seznámení s glazurami a jejich používání
Cena: 1200,- Kč/šk. rok
Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka
Zahájení a ukončení: 16.9.2019 do 12.6.2020

Dům dětí a mládeže Jirkov si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.

Více
Keramika pro ZŠ 2019/2020

Keramika pro ZŠ: pondělí, čtvrtek od 9 – 10 hod, 10,30 – 11,30 hod

Keramika pro školní družiny: úterý od 13 – 14 hod.

CENA: 60,- Kč/výrobek/2 schůzky/

Vedoucí: Monika Elisová

Výrobky z hlíny, vypékání, malování

Více
Pedigová dílna

Den/čas konání: pondělí: 15,00 až 16,30 hod. 
Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, výtvarná dílna
Pedagog: Kamila Lišková
Určeno pro děti od 9 let
Nutné vstupní znalosti: Pro tento kroužek nejsou nutné žádné předchozí znalosti.
Nutné vybavení: přezůvky
Obsah: seznámení s materiálem a jeho zpracováním, práce s pedigem, práce s šénou, dekupáž, pletení podle předlohy, pletení na formě, pletení vzoru, pletení z více barev
Cena: 1000,- Kč/šk. rok
Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka
Zahájení a ukončení: 16.9.2019 do 12.6.2020

Dům dětí a mládeže Jirkov si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.

Více