Dům dětí a mládeže Jirkov

Tábory

Radíkov 2017 OBSAZENO

Termín letního dětského tábora v Radíkově:

22.7. – 5.8.2017

Způsob přihlašování na tábor: proběhne od letošního roku elektronicky zde na našich stránkách.

Závazná přihláška bude odeslána na email zákonného zástupce, který uvedl do předběžné přihlášky, a to nejpozději do 14 dnů od přihlášení.

Upozorňujeme, že přednostně budou vybrány děti, které mají ukončenou 1.třídu ZŠ a které jezdí na tábor pravidelně.

Více

Partneři