Dům dětí a mládeže Jirkov
1991

Projekty

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (IKAP A2)


Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK (IKAP A2)

DDM Jirkov je v tomto projektu  partner Ústeckého kraje a realizuje aktivitu Technické kluby.

Rozpočet: 6 268 382,40 Kč

Termín realizace: 1.4.2020 – 31.3.2023

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

Díky projektu vznikne od září 2020 v DDM učebna robotiky a programování, učebna dílen a logických her. V této oblasti budou realizovány pro děti a žáky kroužky a výukové programy a otevřené dílny budou určeny všem, bez rozdílu věku.

Více
OP VVV – šablony II. – CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013539

DDM Jirkov je zapojen do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II. – CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013539.

Rozpočet: 776 046,- Kč

Termín realizace: 1.9.2019 – 31.8.2021

Díky projektu máme v DDM asistenty pedagogy, můžeme s dětmi realizovat projektové dny nebo nás ve výuce může navštívit odborník z praxe, nechybí ani přenos informací a zkušeností od pracovníků z jiných DDM.

Více