Dům dětí a mládeže Jirkov

Novinky

4. Srpen 2020 10:46
Technický klub

O prázdninách pro Vás připravujeme nové prostory. Jedná se o učebnu ROBOTIKY a učebnu DÍLEN. Kroužky v těchto učebnách budou zdarma, jsou součástí TECHNICKÉHO KLUBU (oboru) . Více informací v sekci KROUŽKY.

Více
16. Červenec 2020 17:23
Maškarní bál pro dospělé zrušen

Na základě hromadících se žádostí o vrácení vstupného jsme se rozhodli Maškarní bál pro letošní rok zrušit. Vstupenky můžete vracet KONCEM SRPNA v DDM Paraplíčko Jirkov – Ivana Bartáková, tel. č. 606 302 644 na základě telefonické domluvy.

Více
1. Červenec 2020 8:15
Přihlašování na kroužky od 1.7.2020

Od 1. 7. 2020 je možné podat přihlášku na kroužky vypsané pro školní rok 2020 / 2021. Přehled všech kroužků naleznete zde.

Nově je potřeba přihlášky podávat prostřednictvím nového informačního systému Domeček. Podanou a schválenou přihlášku je potřeba vytisknout a podepsanou doručit do DDM Jirkov. Podání přihlášky i její tisk je možné uskutečnit nejen z pohodlí domova, ale i na veřejném počítači na recepci v sídle Paraplíčka.

Všechny informace k přihlašování na kroužky naleznete zde.

Těšíme se na všechny Vaše přihlášky a na společný nový školní rok!

Více
30. Červen 2020 12:15
Provozní doba přes léto

V období letních prázdnin je provozní doba DDM Paraplíčka v Jirkově pro veřejnost každý všední den od 8.00 do 14.00 hod.

V období od 1. 8. do 23. 8. 2020 je DDM Paraplíčko Jirkov pro veřejnost UZAVŘEN.

Děkujeme za pochopení

Hezké léto všem

 

Více
15. Červen 2020 17:14
Provoz Paraplíčka v těchto dnech

K 12. 6. 2020 jsme úspěšně zakončili tento neobvyklý školní rok.

Od 15. do 19.6.2020 jsme s celým týmem v Radíkově, kde připravujeme areál na letní sezónu táborů. Po tuto dobu nejsme v DDM k dispozici. 

Po našem návratu se na nás neváhejte obrátit s dotazy opět u nás v DDM Paraplíčko v Jirkově nebo na našich telefonech.

Přejeme všem klidné dny

Více
11. Červen 2020 10:17
Nová nabídka kroužků pro školní rok 2020/2021

Nových kroužků bude ve školním roce 2020/2021 opravdu hodně.

Od září bude otevřena nová učebna robotiky, kde se děti, ale i dospělí budou moci naučit práci s 3D tiskárnami, dozví se jak sestavit a naprogramovat Legorobota, ale i to, z čeho se vůbec skládá počítač a jak funguje.

Nově vybavená bude také řemeslná dílna. Vyrobit si ptačí budku, letadlo nebo třeba loutku s využitím akunářadí, bude moci každý kdo zavítá na Devatero řemesel

Korálkování, quilling, patchwork či háčkování i další techniky si osvojí účastníci ve Tvořivé dílně a v Klubu stolních her si s kamarády zahrají Carcassonne, Galaxi Trucker s vesmírnými loděmi nebo třeba Bang.

Nezapomněli jsme ani na sport a hudbu. Podařilo se nám domluvit spolupráci se sportovními kluby a tak děti kromě tradičního Taekwonda budou moci navštěvovat Tenis, Florbal, Volejbal i všeobecné Sportovky.

Pro hudební nadšence jsme rozšířili nabídku o Hru na bicí a elektrickou kytaru. V nabídce ale zůstaly i tradiční oblíbené kroužky jako je keramika, jóga, pedig, mazlíčci, zpěv, hra na kytaru, na klavír, Žabáček, oblíbený Show dance a jiné.

Veškeré informace brzy najdete zde na našich webových stránkách.

Více
10:14
Zábavná chemie a fyzika v Paraplíčku

V Paraplíčku bylo ve středu 10.6. velmi veselo. Dětem i učitelům ze 3. ZŠ Nerudova prezentovaly zábavnou formu výuky v rámci projektu IKAP A2 expertky na chemii a fyziku RNDr. Adéla Marschallová a Mgr. Květa Kolářová. Tělocvična v Paraplíčku se proměnila v chemickou laboratoř, kde létaly rakety, hořely plyny a mrzly květiny. Žáci si vše mohli sami vyzkoušet a po krátkém ostychu chtěl být za chvíli každý chemikem. Ale i na pohádkové fyzice nikdo nezahálel. Pohádku o řepě znají všichni, ale propojit si ji s pokusy, to už byla jiná. A tak si děti vyrobily telefon, aby zavolaly babičku, zjistily proč brčko po určité úpravě píská nebo jak na konec vyrobit zvonec z kalíšku na kávu. Takové, ale i další zajímavé výukové programy, budou pro školky i školy od září v nabídce Paraplíčka pravidelně.

Dvě hodiny všem utekly jako voda a všichni se museli rozloučit. S některými se však v Paraplíčku potkáme zase v září na novém kroužku Malý vědec, kde naše vědátory čeká spousta dalších zajímavých pokusů a odpovědí na tajemné vědecké záhady.

Více
6. Květen 2020 11:32
Zahájení činnosti 11. 5. 2020

Vážení rodiče, milé děti,
na základě rozhodnutí vlády ČR opět zahajujeme od 11. 5. 2020 provoz. Proto, aby mohly kroužky probíhat musí být dodržena zvýšená hygienická opatření.

Podmínkou účasti v kroužku u každého účastníka je vyplnění Čestného prohlášení vč. podpisu zákonného zástupce. Čestné prohlášení, které musí účastník bezpodmínečně odevzdat v recepci DDM je ke stažení  ZDE.

Zde přinášíme jen ty nejdůležitější informace:

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU V OBDOBÍ DO KONCE
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 • Vstup do budovy DDM je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům.
 • Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k jeho nevpuštění do DDM.
 • Maximální počet účastníků v kroužku je 15.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školského zařízení vstoupit.
 • Na kroužky musí účastníci přicházet nejdříve pět minut před začátkem kroužku, nebude možné čekat v objektu.
 • Vstup do DDM bude umožněn bočními vchody do Paraplíčka, kde si účastníky vyzvedne vyučující. A po kroužku je nutné ihned DDM opustit, aby nedocházelo k hromadění osob.
 • Při prvním vstupu do DDM předkládá účastník čestné prohlášení, které naleznete na webových stránkách. Prohlášení u nezletilých účastníků je podepsáno zákonným zástupcem.
 • Pokud zákonný zástupce účastníka dokument nepodepíše, nebude osobní účast v DDM umožněna.
 • Zájmová činnost bude ukončena dle původního plánu dne 12.6. 2020

Všichni pevně věříme, že se požadovaným podmínkám lehce přizpůsobíme a závěr
školního roku si v Paraplíčku užijeme v co největším počtu.

Moc se na všechny těšíme.

Více
24. Duben 2020 11:50
Tábory

Mílí rodiče,

množí se dotazy na letní a příměstské tábory a my stále nevíme, jak to vlastně bude. Zatím však pracujeme s variantou, že se oba letní tábory v Radíkově i příměstské tábory uskuteční. Platby však zatím nevybíráme, abychom je zase v případě, že se změní situace, nemuseli vracet. Přihlášky ale stále evidujeme. Také jsem se rozhodli, že přidáme další příměstské tábory. Děti si tak budou moci užít tábory zaměřené na keramiku a jógu nebo na výlety a hry.

Více informací o rozšíření naší nabídky táborů naleznete zde nebo na našich facebookových stránkách zde.

Věříme, že naši nabídku využijete a že si děti s námi prázdniny pořádně užijí.

Více
11:49
Důležité !!!

Vážení rodiče,

DDM Jirkov plánuje otevření dne 25.5.2020. Kroužky však budou s osobní účastí pouze dětí, které navštěvují první stupeň ZŠ a v omezeném počtu tak, jak nám to ukládá Vláda. Díky sníženému počtu dětí může dojít ke změně termínu konání kroužku. Žákům druhého stupně budeme nabízet možnost internetového vyučování a to v souladu se zaměřením kroužku. Během prvního týdne v květnu Vás budou kontaktovat naší pedagogové a mapovat Váš zájem. V červnu plánujeme celodenní výlet a další aktivity, které Vám nabídneme jako kompenzaci za nekonané kroužky. Až po ukončení školního vyučování, které máme stanoveno na 15.6.2020, budeme vědět v jaké míře jsme naplnili naše závazky a na základě skutečného stavu a dalších okolností budeme moci rozhodnout o možném vrácení poměrné částky.

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se, že se snad už brzy budeme opět setkávat.

Více