Dům dětí a mládeže Jirkov

Anglický jazyk – školáci

Den/čas konání:

  • Čtvrtek 17.00 – 18.00 hod

Místo konání: DDM Jirkov, Školní 1725, učebna logiky

Pedagog: Marcela Kadlecová

Požadovaný věk účastníků: 7 – 8 let

Nutné vstupní znalosti: Pro tento kroužek nejsou nutné žádné předchozí znalosti.

Nutné vybavení: Není třeba žádné vybavení.

Obsah: užívání aktivní i pasivní slovní zásoby při hrách, v písních a říkadlech

Cena: 1000,- Kč/šk. rok

Způsob úhrady: převodem na účet DDM 19-2082690277/0100 Komerční banka

Zahájení a ukončení: od 13.9.2021 do 17.6.2022

Dům dětí a mládeže si vyhrazuje právo změny termínu kroužku, popřípadě změny pedagoga.

PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK ZDE