Dům dětí a mládeže Jirkov

V Paraplíčku straší

2. Listopad 2021 od 16:00

Vážení a milí,

k oslavám Halloweenu a českých dušiček jsme pro Vás a Vaše děti na 2.11.2021 připravili strašení v Paraplíčku.

Kdokoli bude chtít může se zúčastnit světelného průvodu v maskách a nebo i bez masek. Do průvodu si přineste lampionky, případně je můžete na místě zakoupit. Sraz účastníků průvodu bude u brány DDM Jirkov. Průvod bude trvat cca 25 min a projde Vinařicemi a přilehlým okolím.

Po průvodu budou pro děti připravené soutěže. K účasti v soutěži je potřeba zakoupit soutěžní kartičku. Po odevzdání vyplněné soutěžní kartičky dostane každý účastník malý dárek. Kartičky bude možné zakoupit již od 18.10. na recepci DDM Jirkov.

Dále Vás čeká taneční vystoupení se světelnými křídly, venkovní promítání pohádek a opékání buřtů. Buřty nebude možné na místě zakoupit proto si prosím přineste vše vlastní.

Z důvodu konání této akce dne 2.11. odpadají všechny kroužky v DDM Jirkov – Paraplíčko.

Těšíme se na Vás

Tým DDM Jirkov – Paraplíčko